Logg inn

Logg inn med ditt passord for å redigere hjemmesiden!

Skriv inn epostadressen din (må være den som er registrert på Mekke), og trykk på "Send meg passord" for å bli tilsendt nytt passord på epost.

Hopp til innhold

Særskilte bestemmelser for trening innen gruppe C.

 

All trening i RIK gruppe C skal gjennomføres i henhold til avdelingens særskilte bestemmelser og gjelder til enhver tid. Bestemmelsene gjelder ikke for prøver. Trening i RIK gruppe C gjennomføres til fastsatte tider, som er beskrevet på avdelingens hjemmeside og utenfor fastsatte tider, har følgende grupper tilgang til treningsbanene og fasilitetene etter følgende prioritering, styret/ brukshundansvarlig, brukshundkomitéen og grupper.

 

Det skal alltid være en ansvarlig person til stede ved gruppe C trening. Ansvarlig person kan være figuranten dersom han eller hun er medlem i avdelingen eller annen person som er medlem i avdelingen, dersom figuranten ikke er medlem i avdelingen. Den ansvarlige kan være en fra brukshundkomitéen, brukshundansvarlig, RIK ansvarlig eller en person som tilfredsstiller kompetansekravene for hundefører og som på forhånd har avtalt med brukshundansvarlig før treningen tar til. Andre faglige forhold knyttet til ansvar avklares med RIK-ansvarlig.

 

Avdelingens leder har ansvaret for at denne rutinen oppdateres, i samråd med RIK-ansvarlig. Rutinen gjennomgås og eventuelt oppdateres en gang per år etter gjennomført generalforsamling, eller når det er behov.

 

Avdelingens leder skal:

-          Sammen styret oppnevne RIK-ansvarlig for 2 år av gangen jfr. Lover for avdelinger i Norsk Schæferhund Klub Rev. 6 – 25.03.2017 § 4-3-1 Avdelingsstyrets oppgaver.

-          Holde kontakt med RIK-ansvarlig for å oppdatere rutinen, ved skader, ved uønskede hendelser og når det oppstår et behov

-          Holde kontakt med avdelingens brukshundansvarlig og gjøre bestemmelsene kjent i avdelingen

 

RIK-ansvarlig har ansvaret for gruppe C treningene i avdelingen og har følgende hovedoppgaver:

-          Kontakte styret ved skader, ved uønskede hendelser og ellers når det oppstår behov

-          Oversikt over avdelingens treningsekvipasjer hos brukshundkomitéen og LL Alme

-          Kontroll med RIK-lisensene. Liste finnes på NKK sin hjemmeside https://www.nkk.no/hunder-med-rik-lisens/category1271.html 

-          Kontakt og oversikt over figuranter (Oppdatert liste finnes ikke på NKK sin hjemmeside). Den ansvarlige for treningen i gruppe C, skal forvisse seg om at figuranten tilfredsstiller NKKs krav før treningen tar til. Figuranter som ikke er medlem i avdelingen, skal meldes til brukshundkomitéen før treningen tar til bruks@nschk-romerike.no.

-          Avdelingens treningsbaner er på Ødemørk.

 

Hundefører:

For å trene gruppe C, skal hundefører ha gjennomgått RIK-grunnkurs og ha RIK-lisens utstedt av NKK på hunden som skal trenes. Hundefører skal ha mål for gruppe C treningen og på forhånd ha meldt sin interesse til brukshundkomitéen før treningen tar til. Dette er ikke til hinder for at nye ekvipasjer, som ellers tilfredsstiller kravene over, kan prøve trening innen gruppe C. Tilsvarende kan det være der det er aktuelt å se om en hund er egnet for denne type trening.

 

Med gruppe C trening, menes:

Der det trenes momenter, deler av eller hele prøveprogrammet for gruppe C, med figurant. Figuranten er ikledd vernebekledning og beskyttelsesarmen er på, enten det brukes halv eller hel arm og all trening av mot og kamp.

 

Figuranten:

-          Figuranten (treningsfigurant) skal ha gjennomført figurantopplæring som beskrevet i Norsk Kennel Klubs regler for RIK-prøver kapittel 8. Regler for figurantutdanning (RIK). Figuranten skal bruke verneutstyr minimum bukse og beskyttelsesarm. Fottøyet må være tilpasset vær- og grunnforholdene og det må være stabilt og sklisikkert

-          Figurantene må være sitt ansvar bevisst, slik at det ikke utdannes hunder som er uegnet, eller som har store vesensmangler, eller bistå hundeførere som ikke er egnet for fremvisning av hund etter NKKs normer

 

Trening i gruppe C er begrenset til følgende raser:

-          Airdale Terrier

-          Beauceron

-          Belgiske fårehunder

-          Briard

-          Bouvier de flandres

-          Boxer

-          Collie

-          Dobermann

-          Hollandske gjeterhunder

-          Hovawart

-          Hvit gjeterhund

-          Riesenscnauzer

-          Rottweiler

-          Schæferhund

 

Dersom en hund utvikler eller viser uønsket adferd i trening gruppe C, skal figuranten påtale dette og melde til RIK-ansvarlig. RIK-ansvarlig kan om nødvendig innstille hund eller fører til inndragelse av C-lisens som sendes NKK uten opphold.

 

 

Norsk Kennel Klubs regler for RIK-prøver: https://www.nkk.no/getfile.php/132104574-1575280925/Dokumenter/Aktiviteter/Jakt%20og%20bruks/REGELVERK%20RIK%202019%20-%20I%20BRUK.pdf 

 

Sist oppdatert 07.09.2022 kl. 15:03

Del denne siden med andre!

Share on FacebookShare on Twitter

Personvernerklæring

Logg inn